Werkwijze

Begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie is een laagdrempelige vorm van ondersteuning aan kwetsbare mensen met problemen op verschillende levensgebieden en problemen met verschillende oorzaken. De begeleiding biedt structuur in het dagelijks leven van mensen door te ondersteunen en te activeren. De begeleiding bevordert de zelfredzaamheid en leert mensen de regie over hun eigen leven te voeren. CareCage werkt op basis van huisbezoeken en komt op afspraak bij u thuis. De begeleider helpt u stap voor stap weer op weg. Eerst proberen we samen met u verdere problemen te voorkomen en de boel weer op orde te krijgen. Daarna zoeken we samen met u naar oplossingen, zodat u uiteindelijk zo zelfstandig als mogelijk weer verder kunt.

 

Werken aan zelfredzaamheid, structuur en eigen regie

Het doel van begeleiding en ondersteuning is; zorgen dat de cliënt weer zelfstandig zijn leven kan leiden en zelf de regie kan voeren. Doordat hij stapsgewijs leert zijn dagelijkse activiteiten te structureren, te organiseren en aan te pakken, ontstaat er meer stabiliteit in het dagelijks leven. Het streven van thuisbegeleiding is om de hulpverlening af te bouwen, liefst te stoppen. Maar ook om cliënten te leren alert te zijn op tekenen van terugval en daarop actie te ondernemen.

Care Cage zorgt ervoor dat u een vaste begeleider heeft. Want hoe langer dezelfde begeleider bij u is, hoe beter u elkaar leert kennen en hoe groter het onderlinge vertrouwen. En juist dat helpt om samen open over uw situatie of problemen te praten.

Care Cage werkt nauw samen met andere zorg- en hulpverleners om u heen. Dat kan maatschappelijk werk of de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) zijn, maar bijvoorbeeld bewindvoering, RIAGG, en de Gemeentelijke Sociale Dienst. Uw thuisbegeleider weet de weg en houdt contact met de instanties waarmee u te maken heeft

 

Waarop richt Care Cage zich?

 

Begeleiding individueel van Carecage is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van cliënten. Zonder deze ondersteuning zou de cliënt niet thuis zouden kunnen wonen of verwaarlozen. Doel van individuele begeleiding is het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat de cliënt in zijn eigen leefomgeving kan blijven

<